Διαχείριση Εσόδων

Η μεγιστοποίηση των εσόδων σας είναι ειδικότητά μας

Ο στόχος της Consal για την επίτευξη της αύξησης των εσόδων μέσω των πωλήσεων και του μάρκετινγκ ενισχύεται από τη μεγάλη ποικιλία των βέλτιστων πρακτικών, αλλά, και των αναλυτικών εργαλείων που χρησιμοποιεί, καθώς και των τυποποιημένων διαδικασιών οι οποίες συμβάλλουν στην ανάπτυξη ισχυρών στρατηγικών αποφάσεων.

Παρέχουμε:

  • Πλήρεις υπηρεσίες διαχείρισης εσόδων
  • Υπηρεσίες διαχείρισης εσόδων σε καθημερινή, εβδομαδιαία και μηνιαία βάση
  • Εντοπισμός συγκριτικών πλεονεκτημάτων και αξιοποίηση αυτών
  • Μηνιαία και ετήσια κατάρτιση προϋπολογισμού/απολογισμού προσαρμοσμένη στα δεδομένα και τις ανάγκες της αγοράς
  • Μηνιαία συνάντηση στρατηγικής πωλήσεων και αναφορές στρατηγικής πωλήσεων

Θα ενσωματωθούμε στην δομή διαχείρισης του ξενοδοχείου σας και θα λειτουργήσουμε ως μέρος της ομάδας σας αναλαμβάνοντας τις ευθύνες και τα καθήκοντα της διαχείρισης των εσόδων σας. Θα εφαρμόσουμε τις βέλτιστες πρακτικές μας καθώς και τις αποδεδειγμένες τεχνικές μας και θα σας βοηθήσουμε να ξεπεράσετε τον ανταγωνισμό σας και να γίνετε ένα μοναδικό ξενοδοχείο στην τοπική αγορά.

Εγγραφείτε στο newsletter